ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások keretében az adataid kezelésére kerül sor.

Ebben tájékoztatunk a weboldal használatával, illetve a Doremiz Favarázs szolgáltatásnyújtásával kapcsolatos adatkezelés lényeges körülményeiről, módjairól, elveiről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról - tömör, átlátható és közérthető formában.

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ADATOK KEZELÉSE

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.